Silinmeyen Rpm Paketini Silme

Bir rpm paketi kurdunuz fakat silemiyorsunuz ,
Aşağıdaki komutu deneyiniz,
rpm -e --nopreun paketadi.rpm

2 Likes