OPENSSH Key to RSA Key

Sftp conectionlar için kullandığımız bazı rsa keyler openssh formatında olabiliyor.
Çeviri için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
ssh-keygen -p -m PEM -f id_rsa -P "" -N ""
Çeviri sonrasında aşağıdaki formata dönmesi beklenir.

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

-----END RSA PRIVATE KEY-----

1 Like